Tika Rikaningsih, S.Pd.MM
NIK:
NIP: 196909021992012001
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Program Mapel Muatan Kewilayahan
Alamat :